Szkolenie odbyło się w dniach: 24-25.10.2019 r. w Mitsubishi Electric Europe B.V. - Polish Branch (Balice). Certyfikat otrzymany po ukończeniu szkolenia „Programowanie kompaktowych sterowników iQ-R w środowisku GX Works3":


Program szkolenia obejmował:
  • Konfigurację sprzętową sterownika oraz komunikację z PLC,
  • Programowanie w językach: FBD/LD, ST, SFC,
  • Obsługę bibliotek oraz zabezpieczenie i ochronę projektu,
  • Konfigurację i obsługę wejść i wyjść analogowych,
  • Architekturę i typy wykonywanych programów,
  • Obsługę przerwań,
  • Wykonywanie programu typu Fixed Scan,
  • Komunikację Ethernet pomiędzy sterownikami PLC,
  • Diagnostykę sterownika i programów oraz obsługę błędów.